src="https://www.facebook.com/tr?id=1668240749934365&ev=PageView&noscript=1" />

Trotec Partikelmållere​

BQ20 PARTIKELMÅLER

Med BQ20 råder du over et kompakt og nemt håndterligt miljømåleinstrument, der gør det muligt for dig at registrere samtlige sundhedsrelevante rumklimaparametre med et enkelt apparat: Lufttemperatur, luftfugtighed og først og fremmest støvkoncentrationen i rumluften.

BQ20 registrerer på samme tid kvantitative koncentrationer af luftbåren E-støv (PM10) og A-støv (PM2.5), hvis partikelmasser vises direkte på displayet som massebrøk af luften i mikrogram per kubikmeter. Desuden angiver en bar graph-indikator via farvebjælker status på den aktuelle partikelbelastning.

Med BQ20 er det muligt at registrere disse støvfraktioner iht. den internationalt anvendte PM-standard (particulate matter) som PM10 og PM2.5 og vise deres andel pr. kubikmeter rumluft direkte numerisk på farvedisplayet på BQ20. Desuden vises luftbelastningsgraden grafisk ved hjælp af bar graph. Med BQ20 kan du således altid komme med kvantitative udsagn om den aktuelle finstøvkoncentration hurtigt og pålideligt.

Omgivelsesbetingelser​

 • Drift - min. temperatur [°C]0​
 • Drift - maks. temperatur [°C]40​
 • Drift - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%]80

Hukommelsesorganisation​Datalager, intern flash:

 • 5.000 målinger

Partikeltæller PC200​

Mobil miljømåleenhed til luftkvalitetsmålinger indendørs, effektivitets- og læktests af svævestof- eller HVAC-filtre og til kontrol af den tekniske renhed inden for metodeteknikken

PC200 er et ergonomisk håndmåleinstrument til overvågning af luftpartikler og registrering af klimadata med integreret foto-video-funktion til dokumentation.

PC200´s mange målefunktioner og ISO-21501-4-overensstemmelse giver brugere fleksible anvendelsesmuligheder fra renrumskontrol over filtereffektivitetstests til overvågning af arbejdspladsbelastninger eller kvalitetssikringsforanstaltninger.

Alle måleværdier fra de seks partikelstørrelseskanaler vises samtidig let læselige på den 2,8 tomme store farve-LCD på PC200.

PC200 kan bruges til:

 • Kontrol af filterlækage
 • Teknisk renhed i metodeteknikken
 • Indendørs luftkvalitetsmålinger
 • Teknisk bygningsstyring

​Dugpunkttemperatur​:

 • Måleområde min. [°C]0
 • ​Måleområde maks. [°C]50
 • ​Måleområde min. [°F]32
 • ​Måleområde maks. [°F]122

Partikelkoncentration​

 • Antal kanaler: 6
 • Kanalstørrelser: 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm​
 • Tælletilstande: Koncentration, kumulativ, differentiel​Tælleeffektivitet: 50 % ved 0,3 μm; 100 % for partikler > 0,45 μm
 • ​Volumenstrøm: 2,83 l/m (0,1 ft³/min), styret af intern pumpe​
 • Nultælling: < 1 partikel / 5 min.​
 • Koincidenstab: 5 %, 2 millioner partikler pr. ft³ (28,3 liter)
 • Detektortype: Spredte lys måling​
 • Prøveindsugning: Isokinetisk sonde

​Partikeltæller PC220

​Med PC220 får du en mobil miljømåleenhed, som kan anvendes på mange måder. Apparatet kan både foretage samtidig måling af den indendørs partikelrenhed på seks forskellige størrelseskanaler fra 0,3 til 10 µm samt detektere gaskoncentrationer af såvel formaldehyd som kulmonoxid. Derudover kan du også måle ekstra klimadata som fx lufttemperatur, luftfugtighed, dugpunkttemperatur og fugtkugletemperatur.

PC220 er desuden også velegnet til til kvantitativ koncentrationsmåling af luftbåren E-støv (PM10) og A-støv (PM2.5), fordi apparatet viser partikelmasserne direkte som relativ andel af luften i mikrogram.

Som standardudstyr til denne ISO-21501-4-konforme laser-partikeltæller hører også et installeret digitalkamera til foto- og videodokumentation af måleomgivelserne. For et tydeligere indtryk af måleområdet vises og gemmes både måledata og dato og klokkeslæt på både foto og video.​

Partikelkoncentration

 • Antal kanaler: 6​
 • Kanalstørrelser: 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm​
 • Tælletilstande: Koncentration, kumulativ, differentiel​Tælleeffektivitet: 50 % ved 0.3 µm, 100 % for partikler > 0,45 µm​
 • Volumenstrøm: 2,83 l/min (0,1 ft³/min), styret af intern pumpe​
 • Nultælling: < 1 partikel / 5 min
 • Koincidenstab: 5 %, 2 millioner partikler pr. ft³ (28,3 liter)​Detektortype: Spredte lys måling​
 • Prøveindsugning: Isokinetisk sonde

​Lufttemperatur

 • ​Måleområde min. [°C]0​
 • Måleområde maks. [°C]50​
 • Måleområde min. [°F]32​
 • Måleområde maks. [°F]122​
 • Nøjagtighed ± 10 °C - 40 °C [°C]0,5

Firmainformation​

​Fug-Tek ApS

CVR: 13277591

Kontakt os​

​Telefon: 24 28 15 87

E-mail: allan@fugtek.dk

Adresse​

Sandøvej 9C

8700 Horsens